Tag: ,

ogloszenie

Poszukiwane małżeństwa do sprawowania rodzinnych form pieczy zastępczej

O G Ł O S Z E N I E Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach poszukuje chętne małżeństwa do sprawowania rodzinnych form pieczy zastępczej zapewniając...

1

Wakacje marzeń

WAKACJE MOICH MARZEŃ Dzięki środkom finansowym w kwocie 68.000,00 zł przekazanym przez Fundację KGHM Polska Miedź wychowankowie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie...

SONY DSC

Seminarium interwencji kryzysowej

VI dolnośląskie seminarium interwencji kryzysowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach było gospodarzem VI Dolnośląskiego Seminarium Interwencji...