chocianow

Zawyją syreny

1 sierpnia w gminie Chocianów zawyją syreny. Wszystko w ramach treningu zgrywającego System Ostrzegania i Alarmowania Ludności.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 288 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 lipca 2018 roku, w dniu 1 sierpnia 2018 r. na obszarze miasta i gminy Chocianów zostanie przeprowadzony trening zgrywający System Ostrzegania i Alarmowania Ludności.

W czasie treningu o godz. 17.00 nadany zostanie przez syreny Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego jak i Obrony Cywilnej 3 minutowy modulowany sygnał o treści „ogłaszam alarm”.

Źródło: chocianow.pl