ratusz

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne

Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2016-2021 dla Miasta i Gminy Chocianów”. Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, zarządców nieruchomości i wszystkie zainteresowane osoby do wyrażenia swoich propozycji i uwag do projektu.
Spotkanie odbędzie się dnia 30 marca o godz. 15:30 w Chocianowskim Ośrodku Kultury.

zaproszenie

Źródło: chocianow.pl