zaślepka 4

Zainicjuj działanie

XVII edycja powiatowego  Konkursu „Na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego” rozpoczęta.

Do dnia 15 maja br. czekamy na  zgłoszenia, w których określić należy: nazwę sołectwa, której mieszkańcy biorą udział w konkursie oraz nazwę gminy; opis zrealizowanych inicjatyw, efekty i korzyści dla mieszkańców wsi i otoczenia,  koszty realizacji,  źródła finansowania,  ilości zaangażowanych osób, przepracowanych godzin / dniówek itp. (danych wskazujących o poziomie zaangażowania i nakładów),  dokumentację zdjęciową.

Powołany przez radnych pierwszej kadencji konkurs jest odzwierciedleniem tego czym jest demokracja lokalna. Przy zgłaszaniu swoich propozycji do konkursu mieszkańcy łączą się, porozumiewają, angażują całe rodziny-zauważa starosta polkowicki Marek Tramś i dodaje: Nie ma tu sporów politycznych, nie ma konfliktów jest jeden wspólny cel zrobić coś dobrego dla swojej miejscowości i wygrać w konkursie. Mieszkańcy sami decydują jakie prace społeczne  wykonają, często za swoje pieniądze lub pozyskane od sponsorów. Otrzymaną nagrodę pieniężną przeznaczają na prace remontowe w swoich miejscowościach w roku następnym.  W dzisiejszych czasach trudno zachęcić mieszkańców do wspólnych działań społecznych, a nam się już od 18 lat udaje -podkreśla starosta Marek Tramś. W ramach powiatowego konkursu dotychczas wyremontowano kilkanaście świetlic wiejskich, przydrożnych kapliczek,boisk,placów zabaw,  posprzątano parki, tereny zielone, a nawet wybudowano w czynie społecznych chodniki.  Realizacja inicjatyw (zadań) trwa do dnia 15 października br., a uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi w grudniu.

Powiat Polkowicki za ten konkurs został nagrodzony tytułem „Samorządowy Lider Zarządzania” oraz wyróżniony przez Ambasadę Norweską.

 

Źródło: Powiat Polkowicki