11911666_870324326381125_566661356_n

XXXVII Sesja Rady Miejskiej

29 listopada Radni podejmą uchwały w sprawie przekształceń Szkół Podstawowych w Parchowie, Szklarach Dolnych, Chocianowie i Trzebnicach w ośmioletnie szkoły podstawowe. Przedstawiona zostanie także informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.

Podczas spotkania Radni podejmą uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2018 rok oraz podatku od środków transportowych. Podejmą także uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Ponadto podejmą uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów oraz w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Chocianów.
Dyskusja toczyć się będzie także nad uchwałą w sprawie Programu Współpracy Gminy Chocianów z organizacjami pozarządowymi, w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego oraz wystąpienia ze Związku Miast Polskich.
XXXVII Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 29 listopada o godzinie 15:45, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.

Źródło: chocianow.pl