11911666_870324326381125_566661356_n

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Chocianowie

Już jutro Radni podejmą decyzję w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polkowickiemu. Podejmą także uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.

Podczas zwołanej 22 czerwca o godzinie 16 Sesji Rady Miejskiej w Chocianowie, radni rozpatrzą sprawozdanie z realizacji w roku 2016 współpracy Gminy Chocianów z organizacjami pozarządowymi, a także sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej RM w 2016 roku, z działalności Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz z działalności Komisji ds. Rozwoju Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego RM w 2016 roku.
Rozpatrzą ponadto uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Chocianów za 2016 rok, z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2016 rok, oraz o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.
Planowane jest także podjęcie uchwały dotyczącej zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Chocianów na 2017 rok oraz gminnym budżecie. Radni podejmą również uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Chocianowie oraz Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. Św. Piotra i Pawła w Szklarach Dolnych. Podjęta zostanie także uchwała  w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Chocianowie.

Sesja rozpocznie się 22 czerwca o 15:45 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.

 

Źródło: chocianow.pl