chocianow

XXII Sesja Rady Miejskiej już 5 października

Już 5 października odbędzie się XXII Sesja Rady Miejskiej. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15.45 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chocianów.

Radni podejmą decyzję w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chocianów na lata 2016- 2021. Podejmą również uchwałę w sprawie utworzenia Przedszkola Integracyjnego w Chocianowie oraz w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Chocianów.
Ponadto będzie można się zapoznać z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłużonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku. Będzie również możliwość zapoznania się w czasie spotkania z informacją o przebiegu wykonania budżetu, z informacją o przebiegu kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku.

Przypomnijmy również, że od można już obejrzeć relację z posiedzeń Rady Miejskiej. Nagrania udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Chocianów, w zakładce: Zapis wideo sesji Rady Miejskiej.

Źródło: chocianow.pl