ratusz

XIX Sesja Rady Miejskiej

19 maja odbędzie się XIX Sesja Rady Miejskiej w Chocianowie. Radni podejmą decyzję w sprawie m.in. zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów. 

Radni podejmą uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy na lata 2016-2020 oraz w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta i gminy. Tematy dotyczyć będą również ustalenia roku 2016 w Chocianowie, rokiem Jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski. Dyskusje skupią się wokół kwestii przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa w Parchowie oraz w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Chocianowie. Podczas spotkania przedstawione zostaną sprawozdania z działalności m.in. Ośrodka Pomocy Społecznej i Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.Spotkanie rozpocznie się 19 maja, o godzinie 15:45 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chocianów. Szczegółowy porządek obrad do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej.

Źródło: chocianow.pl