Wyroznienie

Wyróżnienie dla absolwenta ZS Chocianów

Nagroda „Best Apprentice Award” dla absolwenta Zespołu Szkół w Chocianowie.
Pracownik Volkswagen Motor Polska Łukasz Gleszczyński został uhonorowany
nagrodą „Best Apprentice Award” jako jeden najlepszych na świecie
absolwentów nauki zawodu w liczącym ponad 600 000 pracowników koncernie
Volkswagen.
Jest to wyróżnienie dla najlepszych na świecie absolwentów nauki zawodu za
ponadprzeciętne kompetencje fachowe. Nagrody otrzymało 45 osób, z 12 krajów
i pięciu kontynentów. Gala wręczenia wyróżnień odbyła się w październiku w
Wolfsburgu w ramach posiedzenia zarządu i dyrektorów personalnych koncernu
Volkswagena oraz przewodniczących związków zawodowych z całego świata.
Łukasz Gleszczyński pracuje w Volkswagen Motor Polska od września 2014 r.
Przez 3 lata (2011-2014) był uczniem zawodu w fabryce Volkswagena. W trakcie
nauki brał udział w wielu konkursach w Zespole Szkół w Chocianowie. Naukę
zakończył z najlepszym wynikiem wśród absolwentów z 2014 r., uzyskując
pierwszą lokatę w egzaminie państwowym potwierdzającym kwalifikacje w
zawodzie monter mechatronik
Źródło: Powiat Polkowicki