dsc09638

Współpraca zagraniczna wre!

W lipcu mija kolejna rocznica podpisania i nazwiązania współpracy z naszym miastem bliźniaczym Juvigne z Francji. Delegacja gościła u nas w 2015 roku w dniach 3 – 7 lipca. Owocem spotkania była deklaracja współpracy i organizacji wymian młodzieżowych pomiędzy dwoma gimnazjami, w Chocianowie i departamencie Mayen. Przedstawiamy Wam list mera Juvigne, Gérarda Lemonnier, odczytany podczas wizyty w Gminie Chocianów oraz treść korenspondecji od Rolanda Planchais, Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Chocianowa we Francji, otrzymaną po wizycie.

„Po piętnastu latach wymiany między naszymi dwiema gminami, zainicjowanej przez pana Paula Pautrela, podpisaliśmy umowę o partnerstwie, sygnowanej przeze mnie  4 lipca 2008 roku w Juvigné, a następnie 8 lipca 2008 roku przez pana Franciszka Skibickiego w Chocianowie. Cel, jaki został wytyczony, dotyczył wymiany doświadczeń i  działań miedzy naszymi instytucjami i mieszkańcami dwóch miast. Umowa ta skonkretyzowała się poprzez podpisanie umowy o trwałej współpracy miast partnerskich, podpisanej 2 czerwca 2009 roku w Juvigné oraz 5 lipca 2010 roku w Chocianowie. Umowa ta jest podstawą naszych wzajemnych i regularnych wizyt  między naszymi dwiema gminami     i pozostaje nieustannie okazją do poznawania działalności społecznej, kulturalnej, technicznej i innej miasta partnerskiego.

Minione lata współpracy przyczyniły się  do nawiązania trwałych przyjaźni. Spotykamy się tutaj wszyscy 7 lat po podpisaniu umowy o partnerstwie miast.   Pragnęliśmy włączyć do naszej wymiany młodzież. Chcemy, aby młodzi ludzie również poznali inną kulturę i inny język. A zatem dołączyła do nas obecna tutaj 15 osobowa grupa  dziewcząt i chłopców, których witamy z wielką przyjemnością. Z radością czekają na okazję spotkania się z waszymi drużynami piłki nożnej oraz zatańczenia przed publicznością na scenie podczas Dnia Jagody.

Osobiście jestem bardzo szczęśliwy, że mogę ponownie spotkać się z Panem Franciszkiem Skibickim, którego znam już od 20 lat. Dwaj sygnatariusze umowy o partnerstwie miast ponownie są razem. Jestem przekonany, że cała delegacja francuska dzieli ze mną tę radość.

Program pobytu w Chocianowie, który został dla nas zaplanowany, zapowiada się bardzo interesująco. Niektórzy spośród nas  po raz pierwszy uczestniczą w wymianie. Oni najbardziej zaciekawieni są poznaniem Chocianowa i okolic, jego mieszkańców oraz Dnia Jagody. Inni, a zwłaszcza Panowie Paul Pautrel i Roland Planchais, nowy prezydent naszego stowarzyszenia, cieszą się z możliwości spotkania swych przyjaciół.

Oczywiście pragniemy kontynuować naszą wymianę i ponownie Was przyjąć w Juvigné w 2016 roku w celu utrwalania łączących nas więzi przyjaźni.”

” Przyjechaliśmy na miejsce około godz. 20:00 we wtorek po zwiedzeniu atrakcji w Parku Miniatur w Elancourt blisko Paryża. Wszyscy zachowaliśmy niezapomniane wspomnienie z czterech dni pobytu u was. Dla nas było to wielkie szczęście spędzić czas z wami. Przesyłam moje najgłębsze wyrazy przyjaźni Burmistrzowi, Radnym Rady Miejskiej i wszystkim tym, którzy brali udział w sukcesie organizacyjnym naszego pobytu, wszystkim grupom i członkom zespołu ECHO. Piszę to czego byłem świadkiem – pozytywnego wizerunku naszej współpracy”
Pozdrawiam,

Roland Planchais, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Chocianowa.

Źródło: chocianow.pl
Zdjęcie: Od lewej: Roland Planchais – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Chocianowa,
Franciszek Skibicki – Burmistrz Chocianowa, Paul Pautrel