projekt

Wspieramy zawodowstwo

Powiat Polkowicki złożył wniosek o dofinansowanie projektu oświatowego „Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy” w ramach działania 10.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

To kolejny już projekt złożony przez powiat w tym roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego– podkreśla Marek Tramś starosta polkowicki i dodaje- Czekamy na rozpatrzenie wniosków na łączną kwotę dofinansowania z UE  5,5 mln.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 200 uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej Zespołu Szkół w Chocianowie i Zespołu Szkół w Polkowicach.

Zadania będą realizowane we współpracy Powiatu Polkowickiego i dwóch powiatowych jednostek oświatowych. Przewidziano współpracę szkół z pracodawcami w zakresie: organizacji staży i praktyk zawodowych dla 172 uczniów oraz zajęć specjalistycznych dla 100 uczniów. Działania obejmują również: program stypendialny dla uzdolnionych uczniów, doradztwo zawodowe, zajęcia na uczelniach i kursy zawodowe. Młodzież w trakcie realizowanych zajęć będzie korzystać z doposażonej pracowni organizacji reklamy i informatycznej oraz pracowni obsługi turystycznej. Przewidziano również wsparcie dla nauczycieli i doradców zawodowych w postaci szkoleń i studiów podyplomowych.

Łączna wartość projektu to 1 664 758,47 zł, wartość dofinansowania: 1 581 520,54 zł. Termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest na sierpień br.

 

Źródło: Powiat Polkowicki