Nowe_Logo

Wodne inwestycje w gminie Chocianów

Trwają prace związane z realizacją zadania Gminy Chocianów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Tylko w 2015 roku Przedsiębiorstwo Wodno- Kanalizacyjne w Chocianowie przeznaczyło na ten cel milion złotych.

Podstawowym zadaniem PWK jest przede wszystkim dostawa wody i odbiór ścieków. Przedsiębiorstwo ponadto prowadzi szereg remontów, inwestycji i modernizacji, które mają usprawnić sieć wodno- kanalizacyjną na terenie gminy Chocianów. Tylko w minionym roku PWK zainwestowało około 1 miliona złotych w remonty, modernizację i rozbudowanie 1879 metrów bieżących sieci wodociągowych oraz 1389 metrów bieżących sieci kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Chocianów. –Dotyczy to sieci rozbudowanych na terenie miasta Chocianów oraz na terenie Parchowa, Pogorzelisk i Chocianowca. Do końca roku chcemy wybudować kolejne 1870 metrów bieżących sieci kanalizacji sanitarnej- wyjaśnia Paweł Najdek, prezes PWK. Wartość remontów, modernizacji i inwestycji szacowana jest na ponad 950 tysięcy złotych.
To jednak nie wszystko. Już w sierpniu Spółka zamierza starać się o zewnętrzne środki finansowe na realizację największej jak dotąd inwestycji, budowy sieci wodociągowej dla mieszkańców Rakowa. Inwestycja szacowana jest na ponad milion złotych i obejmie ona budowę 4573 mb sieci wodociągowej wraz z dwudziestoma hydrantami dla zabezpieczenia przeciwpożarowego. -Warto zaznaczyć że przed rozpoczęciem tej inwestycji „PWK” Sp. z o.o. w Chocianowie musi przygotować Stację z której dostarczana będzie woda. Dotyczy to mieszkańców wsi Trzebnice, Chocianowiec, Żabice i Ogrodzisko- dodaje Najdek.
W tym celu stacja zostanie zmodernizowana do końca września a koszt jej modernizacji to blisko 100 000 zł.
Źródło: chocianow.pl