mapa1a

Uwaga zmian organizacji ruchu na S3

Generalny wykonawca w poniedziałek (8 maja) planuje wprowadzenie etapu 4 i 5 na S3, szczególnie dotkliwe dla mieszkańców gminy Gaworzyce.  Etap 4 obejmuje całkowite zamknięcie drogi powiatowej DP 1151D od skrzyżowania z drogą krajową DK3 w kierunku m.Gostyń na odcinku ok. 575 m. W ww. miejscu (DK3 km 336+150) będzie znajdował się wyjazd na czas budowy węzła Gaworzyce. Objazd od m. Gaworzyce do m.Gostyń będzie odbywał się drogą DK3, a następnie przez m.Grabik, Śrem, Witanowice, Kurów Wielki. Etap 5 obejmuje lewostronne zwężenie drogi DK3 na odcinku od km 335+876 do km 336+513, oraz całkowite zamkniecie drogi DP 1151D od skrzyżowania z drogą krajową DK3 w kierunku m. Gaworzyce na odcinku 420m. Objazd do m.Gaworzyce będzie realizowany drogą DK3 przez m.Pustki, następnie ul.Głogowską do centrum Gaworzyc. Planowany czas obowiązywania organizacji ruchu: ok. 1 roku.
mapa2a
Źródło: Powiat Polkowicki