chocianow

UWAGA wtorki z JPK – szkolenia dla mikroprzedsiębiorców

W każdy wtorek listopada urzędy skarbowe będą szkolić mikroprzedsiębiorców z tworzenia i przesyłania plików JPK_VAT. To ogólnopolska akcja Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

W każdy wtorek listopada (7, 14, 21 oraz 28 listopada) w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Polkowicach, o godzinie 10.00 odbywać się będą nieodpłatne, otwarte szkolenia dotyczące obowiązku stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) przez mikroprzedsiębiorców.

Jak podają statystyki Ministerstwa Finansów, od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,5 mln mikroprzedsiębiorców (firmy do 10 osób, rozliczające podatek VAT) dołączy do grona podatników VAT, którzy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestru sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłania jej w wersji elektronicznej, jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT).

Więcej informacji o JPK na stronie Portalu Podatkowego MF- http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk.

Źródło: chocianow.pl