chocianow

TRENING OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA

W dniach 6-8 czerwca 2017 na terenie całego kraju prowadzone będą całodobowe ćwiczenia RENEGADE – SAREX w których udział wezmą Siły Zbrojne oraz administracja publiczna.

Przeprowadzony zostanie trening ostrzegania i alarmowania w ramach którego zostanie uruchomiony akustyczny podsystem wczesnego ostrzegania poprzez uruchomienie syren i wyemitowanie sygnału sygnału „Ogłoszenie alarmu”, a następnie sygnał „Odwołanie alarmu”

Trening zostanie przeprowadzony, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu  (Dz. U. 2013 r. poz. 96) oraz właściwości organów w tych sprawach.