powiatPolkowice

Szkolenie

Miedziowy Program Aktywizacji Zawodowej prowadzić będzie szkolenia zawodowe dla kobiet z terenu powiatu lubińskiego i polkowickiego. Rekrutacja trwa do końca maja

Szkolenia dostosowane będą do indywidualnych potrzeb i predyspozycji kobiet, chcących wziąć udział w projekcie. W programie przewidziano 5 miesięczne staże, doradztwo zawodowe, stypendia stażowe, pośrednictwo pracy, zwrot kosztów przejazdów oraz bony zasiedleniowe dla 10 kobiet. Wsparcie otrzymać mogą również asystenci osób niepełnosprawnych. Program dotyczy wszystkich kobiet z terenu powiatu polkowickiego i lubińskiego, w wieku 15-24 lat. Na pomoc liczyć mogą również kobiety z niskimi kwalifikacjami oraz studentki studiów zaocznych. Zgłoszenia przyjmowane będą osobiście w Biurze Projektu przy ul. T. Kościuszki 5 w Lubinie. Można je również wysłać pocztą lub przesłać drogą elektroniczną na adres biuro@mpaz.pl. Szczegółowe informacje oraz regulamin projektu dostępne są na stronie http://www.mpaz.pl/

 

Źródło: chocianow.pl