93f0c3770022dcb04ffe71e2

Szansa dla Chocianowa!

Dzięki projektowi „Dolnośląski delfinek” w całym kraju powstaną setki basenów przy szkołach.

27 lipca 2015 r. Minister Sportu i Turystyki  Adam Korol wraz z władzami województwa dolnośląskiego podpisał Porozumienie w sprawie współpracy na rzecz realizacji pilotażowego programu budowy małych przyszkolnych krytych pływalni „Dolnośląski Delfinek”. W wyniku realizacji wspomnianego programu powstaną pierwsze kryte pływalnie na terenach tych gmin, dla których budowa i utrzymanie pełnowymiarowych obiektów tego typu jest nieosiągalna. Pozwoli to na objęcie nauką pływania, jak również pozostałymi aktywnościami realizowanymi na pływalniach, szerszej rzeszy użytkowników, a w szczególności dzieci i młodzieży.

Koszt jednego obiektu to ok.5 mln zł. Cezary Przybylski marszałek województwa dolnośląskiego poinformował, że spodziewa się, iż z programu skorzysta kilkadziesiąt gmin w regionie.

„Zależy nam na udziale przede wszystkich na tych gmin, które dotychczas nie mają takich obiektów na swoim terenie. One będą preferowane. Nikogo jednak nie będziemy zmuszać, to dobrowolny program” – dodał Przybylski.

Pływalnie za 5 mln

Koszt takiej pływalni to 5 mln złotych, ale połowa tej kwoty będzie musiała pochodzić z budżetu gminnego samorządu.

Cezary Przybylski dodał, że podpisana z ministrem sportu umowa pilotażowa przewiduje, że z tzw. puli Totalizatora Sportowego na obiekt będzie przeznaczone od jednego miliona do 1,6 mln zł.

„Z budżetu województwa dołożymy ok. 250 tys. zł, ale są możliwe jeszcze inne źródła finansowania m.in. z funduszu dla osób niepełnosprawnych czy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska” – mówił marszałek.