11911666_870324326381125_566661356_n

Świadectwa zdrowia dla każdego transportu świń

Zmieniły się przepisy związane z zagrożeniem wirusem ASF powodującym afrykański pomór świń. Od 4 listopada rolnicy zobowiązani są do zaopatrywania wszystkich transportów świń w świadectwa zdrowia.

Według nowych przepisów każdy transport trzody chlewnej będzie musiał posiadać świadectwo zdrowia wystawione przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, po uprzednim przeprowadzenia badania klinicznego świń. Dotyczy to zarówno transportu pomiędzy gospodarstwami a punktem skupu, jak i bezpośredniego transportu do rzeźni. Badanie musi być wykonane nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zwierząt.

-Ponadto zgodnie z obowiązującymi od 18 października tego roku przepisami, każda świnia przeznaczona na rzeź lub do transportu musi być zakolczykowana. Jeśli nie posiada takiego oznakowania, nie wystawimy świadectwa zdrowia- mówi Grzegorz Kowalik, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Polkowicach. –Według przepisów rolnik powinien oznakować zwierzęta w terminie 30 dni od dnia urodzenia. Oznakowania dokonuje się poprzez umieszczenie kolczyka z numerem identyfikacyjnym w lewym uchu. Fakt oznakowania świń należy zgłosić w terminie siedmiu dni od daty przeprowadzenia zabiegu w Powiatowym Biurze ARiMR- dodaje Kowalik.

Zmiany w przepisach dotyczących identyfikacji zwierząt gospodarskich mówią ponadto o obowiązku powiadamiania Biura Powiatowego ARiMR o zmianie liczebności zwierząt oraz o fakcie dokonania uboju zwierzęcia w terminie maksymalnie siedmiu dni od zajścia danego zdarzenia.
Na terenie Gminy Chocianów zarejestrowanych jest obecnie ponad 50 hodowli trzody chlewnej.

Źródło: chocianow.pl