powiatPolkowice

Sukces uczniów murowany!

 

Ponad 500 tys. złotych Powiat Polkowicki pozyskał na projekt oświatowy „W edukacji zmiany – sukces uczniów murowany!”  w ramach działania 10.2 RPO. ostał wybrany do dofinansowania. W ramach konkursu wpłynęło łącznie 88 wniosków, z czego do realizacji wybrano 12. Wniosek powiatu uzyskał 101 punktów i zajął 2 miejsce wśród projektów z Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji, jednocześnie otrzymując najwyższą wnioskowaną kwotę.  

Program przygotowali moi współpracownicy z Wydział Inwestycji i Rozwoju, a zadania będą realizowane przez trzy jednostki oświatowe: Zespół Szkół w Chocianowie, Zespół Szkół w Polkowicach oraz Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach– zaznacza Marek Tramś Starosta Polkowicki. Szacowana wartość zadań dla poszczególnych placówek wynosi: 211 220,65 zł (ZS Chocianów), 242 253,20 zł (ZS Polkowice) i 136 751,70 zł (POPPPiDM). Działania, zaplanowane na dwa lata szkolne, skierowane będą do 203 uczniów i ich rodziców oraz 14 nauczycieli-podkreśla starosta.

Uczniowie wezmą udział w zajęciach matematycznych, przyrodniczych, językowych, informatycznych i przedsiębiorczości. Otrzymają wsparcie z zakresu poradnictwa psychologicznego i doradztwa zawodowego. Dla wyróżniających się uczniów zaplanowano program stypendialny. Nauczyciele wezmą udział w spotkaniach sieci współpracy i szkoleniach rozwijających kompetencje cyfrowe, a rodzice uczniów – w spotkaniach z psychologiem, pedagogiem i doradcą zawodowym. Projekt przewiduje doposażenie 6 pracowni matematyczno-przyrodniczych w ZS Chocianów w sprzęt o wartości 19 950,70 zł (zakupione zostaną m.in. urządzenia wielofunkcyjne, aparat fotograficzny (lustrzanka), laptopy z oprogramowaniem, rzutnik pisma, pomoce dydaktyczne) oraz 6 pracowni matematyczno-przyrodniczych w ZS Polkowice za kwotę 75 609 zł (w tym urządzenia wielofunkcyjne, aparat fotograficzny (lustrzanka), laptopy z oprogramowaniem,  system e-klasa, wideoprojektory, mikroskopy, kamera cyfrowa, wizualizery, tablica interaktywna, dygestorium i inne pomoce dydaktyczne). Dla POPPPiDM zakupiony zostanie mobilny sprzęt terapeutyczny – EEG Biofeedback o wartości 26 800 zł. Ponadto w Zespole Szkół w Chocianowie zmodernizowana zostanie sieć internetowa oszacowana na kwotę 62 102,75 zł (w tym utworzenie w szkolnej bibliotece centrum multimedialnego dla uczniów, składającego się z telewizora, 6 laptopów i sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego).

Całkowita wartość projektu to 618 270,66 zł, w tym dofinansowanie 587 357,12 zł.

Źródło: Powiat Polkowicki