gorak-agata-300x180

Stypendium Premiera dla uczennicy ZS w Chocianowie

Stypendystką Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2015/2016 została Agata
Górak, uczennica klasy 3 Technikum Logistycznego. Agata uzyskała wzorową
ocenę z zachowania i średnią ocen za wyniki w nauce na poziomie 5,43. Agacie
serdecznie gratulujemy tak wysokich wyników i życzymy dalszych
sukcesów. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniom za wybitne
osiągnięcia w nauce.

 

Źródło: Powiat Polkowicki