staze

Staże dla najlepszych

Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy i Austria. To właśnie do tych krajów wyjadą pracować uczniowie Zespołu Szkół w Chocianowie. 

W sumie 21 uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie skorzysta z płatnych, zagranicznych staży zawodowych. 6 stażystów przebywać będzie w czasie wakacji we Włoszech, 5 w Niemczech, 4 we Francji, 3 w Austrii oraz 3 w Hiszpanii. Uczniowie będą pracowali w hotelach oraz restauracjach hotelowych na stanowiskach obsługi hotelowej, kelnera i barmana.
-Koszty dojazdu, powrotu oraz zakwaterowanie i wyżywienie podczas stażu pokrywa zagraniczny pracodawca. Dodatkowo stażyści za swoją pracę otrzymają gratyfikację miesięczną, która jest zróżnicowana – w zależności od kraju, zakresu obowiązków, umiejętności oraz zaangażowania stażysty. Najczęściej jest to od 300 do 600 euro miesięcznie.  Pobyt na stażu obejmuje okres wakacyjny i jest uzupełnieniem programowych praktyk odbytych w ciągu roku szkolnego- wyjaśnia Andrzej Wojtkowiak, dyrektor Zespołu Szkół w Chocianowie.
Oferta staży skierowana została do uczniów, którzy w ciągu roku szkolnego wykazali się pozytywnym stosunkiem do nauki, dobrym zachowaniem oraz chęcią podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
-Oczywiście należy zaznaczyć, że staż to nie tylko codzienne obowiązki związane z pracą ale także doskonała szansa na poznanie nowej kultury, zwyczajów, regionów oraz nauką języka obcego. To ciągła nauka- dodaje Wojtkowiak.
Staże poświadczone zostaną opiniami i zaświadczeniami zagranicznych pracodawców.
Źródło: chocianow.pl