powiatPolkowice

Staże dla kobiet z powiatu polkowickiego

Trwa Program Aktywizacji Kobiet Cuprum 2016. W unijnym projekcie mogą wziąć udział kobiety z powiatu polkowickiego i lubińskiego.

Nowe kwalifikacje oraz staż zawodowy mogą uzyskać kobiety, które mają 15-24 lata i mieszkają na terenie powiatu lubińskiego i polkowickiego. Swoje zgłoszenia do programu mogą kierować panie bierne zawodowo, bezrobotne, z niskimi kwalifikacjami zawodowymi oraz osoby niepełnosprawne.
Organizatorzy projektu zapewniają spotkania z doradcą zawodowym, szkolenia zawodowe oraz 5-miesięczne staże zawodowe. Uczestniczki projektu otrzymają stypendia stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu, jeżeli miejsce realizacji stażu będzie inne niż miejsce zamieszkania. Na wsparcie mogą liczyć również osoby niepełnosprawne.Więcej informacji oraz dokumenty aplikacyjne można znaleźć na stronie www.aktywizacjakobiet.pl. Zgłoszenia są przyjmowane drogą elektroniczną na adres biuro@aktywizacjakobiet.pl. Zgłaszać można się również osobiście w biurze projektu w Lubinie, przy ul. T. Kościuszki 5 (tel. 603 717 512) lub przesłać dokumenty pocztą.

Źródło: chocianow.pl