erasmus2

Starania o kartę jakości Erazmus +

Zespół Szkół w Chocianowie złożył wniosek o uzyskanie karty jakości mobilności programu ERASMUS+ w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego na lata  2016-2020.

Placówki, które uzyskają Kartę jakości mobilności, będą mogły od 2017 roku wnioskować w uproszczony sposób o środki w ramach Akcji 1. programu Erasmus+ – Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. Jednym z warunków uzyskania Karty jest posiadanie doświadczenia w realizacji projektów mobilności dobrej jakości i spełnienie kryterium minimalnej liczby zrealizowanych projektów mobilności w sektorze szkolnictwa zawodowego.

-Nie mamy gwarancji, że wniosek będzie pozytywnie rozpatrzony, ale uznaliśmy, że prowadzimy dużo działań, które są naszym atutem i warto to wykorzystać. Wiemy, że Narodowa Agencja bardzo rygorystycznie rozpatruje te wnioski i na razie tylko kilka szkół uzyskało taką certyfikację-podkreśla Małgorzata Tarasiuk koordynator projektów unijnych w Zespole Szkół. Karta jakości mobilności ważna będzie do końca programu Erasmus+.

17103511_1814856165441802_2050559907585364757_n IMG_4316 kopia

Źródło: Powiat Polkowicki