zielona flaga

Starania o flagę

Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie ponownie będzie zabiegał o Międzynarodowy Certyfikat „Zielona Flaga”, który jest przyznawany przez fundację Partnerstwo dla Środowiska. DWDz w Przemkowie jest już trzykrotnym laureatem tego Certyfikatu. Ostatni raz Certyfikat przyznano placówce na trzy lata. Pierwszym etapem starań był udział w konkursie „Drzewa dla bioróżnorodności, Drzewa dla klimatu” zorganizowanego przez fundację Zielona Akcja. DWDz w Przemkowie został laureatem tego konkursu i otrzymał 330 sadzonek roślin i drzew.  W ramach starań o Certyfikat Zielona Flaga, Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie zorganizuje również po raz trzeci Piknik Naukowy dla wychowanków placówki. Zielona Flaga” jest międzynarodowym tytułem, który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools. Eco-Schools – jest programem opartym na Systemach Zarządzania Środowiskowego (EMAS, ISO 14001) polegającym na podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami w szkołach i ich otoczeniu. Rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, która jesienią rozstrzygnie czy placówka otrzyma certyfikat Zielonej Flagi.

Dom Wczasów Dziecięcych w Przemkowie
Źródło: Powiat Polkowicki