PROW

Spotkanie z Wrzosową Krainą w sprawie oceniania i wyboru projektów w ramach PROW

Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina” zaprasza przedsiębiorców oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą na bezpłatne spotkania dotyczące zasad oceniania i wyboru projektów przez LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Podczas szkolenia omówione zostaną cele, przedsięwzięcia i wskaźniki Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Stowarzyszenia LGD „Wrzosowa Kraina” na lata 2014-2020 (2020) dla obszaru m.in. gminy Chocianów. Omówione zostaną także kryteria wyboru operacji dla poddziałania 19.2- Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

W szkoleniu udział mogą wziąć osoby fizyczne, które planują założyć działalność gospodarczą oraz właściciele mikro i małych przedsiębiorstw.

Spotkanie odbędzie się 19 kwietnia o godzinie 18 w Chocianowskim Ośrodku Kultury.

Źródło: chocianow.pl