chocianow

Spis stanu zwierząt do 31 grudnia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina o obowiązku spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada. Spis należy dostarczyć do Biura Powiatowego ARiMR w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, każdy posiadacz bydła, trzody chlewnej, kóz i owiec ma obowiązek dokonania spisu zwierząt, które przebywają w siedzibie stada, co najmniej raz na dwanaście miesięcy. Ważne jest aby deklarację złożyć najpóźniej do 31 grudnia.

Wypełnione formularze należy podpisać i przekazać w terminie 7 dni do Kierownika Biura Powiatowego. Można je także przesłać pocztą.

Formularze do wypełniania dostępne są na stronie www.arimr.gov.pl lub w siedzibie Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przy ul. Spółdzielczej 2 w Polkowicach.

Źródło: chocianow.pl