Zrzut ekranu 2015-09-15 o 11.59.48

Ruszył przetarg na remont drogi wojewódzkiej przy II AWP w Chocianowie!

Do 1 sierpnia trwa termin składania ofert na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 328 w Chocianowie na ul. II Armii Wojska Polskiego. Według dokumentacji nowa droga, o którą walczyli mieszkańcy, powstanie jeszcze w tym roku.

700 metrowa droga wojewódzka wyłożona kostką wzdłuż ulicy II Armii Wojska Polskiego w Chocianowie, od 6 lat jest prawdziwym utrapieniem dla mieszkańców. –W maju 2011 roku ściągnięto z drogi warstwę bitumiczną. Niby nie było już problemu dziurawej drogi, za to pojawił się hałas i trzęsienie budynków- mówi Maria Kobiela, która mieszka przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Chocianowie. To właśnie Pani Maria zainicjowała wówczas biurokratyczną walkę o remont drogi. Dziś już wiemy, że wielokrotne postulaty opłaciły się mieszkańcom Chocianowa. Według dokumentacji przetargowej, nowa, asfaltowa droga ma powstać do końca listopada tego roku.

Zakres robót przewidziany w zadaniu, obejmuje wymianę istniejących wpustów i przykanalików oraz kanałów kanalizacji deszczowej, rozbiórkę starej kostki oraz wykonanie nowej, asfaltowej nawierzchni. Wymienione zostaną także uszkodzone krawężniki. Wykonawca ponadto musi wykonać zjazdy do posesji i utwardzić pobocza drogi. Remont obejmie w sumie 700 metrów drogi.

Wszystko wskazuje na to, że nadszedł koniec uciążliwego hałasu i trzęsących się budynków w sąsiedztwie drogi II AWP. Pozostaje jedynie kwestia wzmożonego ruchu drogowego i bezpieczeństwa mieszkańców na drodze. –To droga główna, a ruch na niej jest strasznie duży. Są ograniczenia prędkości, ale w czasie największego natężenia przejeżdża tutaj 486 samochodów w ciągu godziny!- wylicza pani Maria. To jednak również uwzględniono w dokumentacji, sporządzonej przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. Wykonawca musi oznakować odpowiednio drogę, zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu. Pozostaje nam więc tylko wierzyć w zdrowy rozsądek kierowców, którzy przejeżdżają przez Chocianów.

O wszelkich zmianach w organizacji ruchu, będziemy informować na bieżąco.

Szczegóły dotyczące przetargu znajdziecie tutaj: http://dsdik.wroc.pl/przetargi/roboty-budowlane/2654-przebudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-328-w-chocianowie-na-ul-ii-armii-wojska-polskiego-w-km-36700-37400-cpv-45233142-6.html

Źródło: chocianow.pl