wniosek

Rusza nabór wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i zasiłków alimentacyjnych

Od 1 sierpnia można składać wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chocianowie. Od 1 września będą przyjmowane wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017 przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2016 roku. Natomiast wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na nowy okres świadczeniowy przyjmowane są od dnia 1 września. Wszystkie należy składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych OPS w Chocianowie, przy ul. Bolka I Świdnickiego 9-13.
Dla wniosków alimentacyjnych nowy okres świadczeniowy trwa od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku. Osoby, które złożą dokumenty do końca sierpnia, otrzymają należne im świadczenia do 31 października. Jeżeli dokumenty wpłyną w okresie od 1 września do 31 października, to wypłata świadczeń przysługujących za październik nastąpi do 30 listopada 2016 roku.
Osoby, które złożą wniosek o świadczenia rodzinne wraz z dokumentami do 30 września, należne im świadczenia otrzymają do 30 listopada. W przypadku złożenia dokumentów między 1 października a 30 listopada, wypłata za listopad nastąpi do 31 grudnia 2016 roku.
– Przypominamy, że do wniosków nie należy przedkładać już zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2015r. i z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości odprowadzonej składki zdrowotnej, ponieważ sami pozyskujemy te informacje. Jedynie w przypadku zmiany sytuacji dochodowej rodziny spowodowanej utratą lub uzyskaniem dochodu, należy przedstawić dokumenty potwierdzające ten fakt np. świadectwo pracy, umowę o pracę, PIT 11 za 2015 rok- informuje Natalia Szcześniak, Inspektor  ds. funduszu alimentacyjnego OPS w Chocianowie.
Druki wniosków o alimentacyjnego dostępne są w Dziale Świadczeń Rodzinnych.  Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie tel. 76 845 65 97.

Więcej również na stronie: http://www.opschocianow.pl/

 

Źródło: chocianow.pl