azbest

Rusza nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Wnioski należy zgłaszać do 1 lutego 2017 roku.

Dofinansowanie będzie pokrywać koszt demontażu, zebrania, transport oraz utylizację wyrobów zawierających azbest. Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek na wykonanie wyżej wymienionych usług. WFOŚiGW pokryje 85% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, natomiast pozostałe 15% to wkład własny. Dofinansowaniem nie jest objęty zakup i montaż nowego pokrycia dachowego. Właściciel nieruchomości musi je wykonać we własnym zakresie.

Wnioski i dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju i Utrzymania, Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie, w pokoju numer 10 na parterze, telefon: 76 818 51 38, wew. 1241.

Źródło: chocianow.pl