SONY DSC

Rozpoczął się remont wiaduktu

Rozpoczął się generalny remont wiaduktu drogowego na drodze powiatowej prowadzącej do Sobina. Wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX z Będzina ma do końca roku termin na przeprowadzenie wszystkich prac.

Przebudowa była konieczna ze względu na zły stan techniczny obiektu. Zbudowany kilkadziesiąt lat temu wiadukt nie był dotąd remontowany. – Przez najbliższe tygodnie wykonamy nowe elementy konstrukcyjne, nowe warstwy izolacji, nawierzchnie jezdni i chodników oraz urządzenia zabezpieczające ruch kołowy i pieszy w postaci balustrad i barier ochronnych – mówi Kamil Ciupak wicestarosta polkowicki. Przyjęte rozwiązania projektowe uwzględniają lokalizację wiaduktu na terenach wpływów górniczych, a nowoczesne technologie zapewnią jego trwałość.

Planowany koszt inwestycji to około 3 mln złotych. Długo zabiegaliśmy w ministerstwach infrastruktury oraz finansów, aby dofinansowali naszą inwestycję i udało się-podkreśla Marek Tramś starosta polkowicki. W wielu rozmowach z ministrem Szczurkiem i minister Wasiak podkreślałem jak ważny jest to wiadukt ze względu na bezpieczeństwo naszych mieszkańców, jak i całego regionu. Powiat Polkowicki pozyskał na realizację inwestycji środki zewnętrzne pochodzące z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z rezerwy subwencji ogólnej, które dofinansowuje zadanie w 50% . Gmina Polkowice w ramach dotacji celowej przekazała powiatowi 50 000,00 zł. Jest to już druki wiadukt remontowany przez powiat polkowicki.

SONY DSC

SONY DSC

Źródło: Powiat Polkowicki