szkola

Remont Zespołu Szkół w Polkowicach

Zapowiada się kompleksowy remont Zespołu Szkół w Polkowicach.

Powiat Polkowicki złożył wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”. Całkowity koszt prac opiewa na ponad 7 mln zł, a realizacja zaplanowana jest na najbliższe trzy lata. Powiat wnioskuje o  5.291.260,34 zł. Termomodernizacja szkół to kosztowana, ale niezbędna inwestycja. Przede wszystkim ze względu na poprawę warunków nauki, ale także na przyszłe oszczędności na ogrzewaniu – mówi Marek Tramś starosta polkowicki – Wykonana została już ocena stanu technicznego obiektu, źródeł ciepła, instalacji wewnętrznych, określono działania modernizacyjne konieczne do przeprowadzenia w pierwszej kolejności, kierując się przede wszystkim zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania obiektów oraz ograniczeniem zużycia ciepła-podkreśla starosta.

Dzięki pozyskanym pieniądzom placówka przejdzie termomodernizację. Zmiany oznaczają ocieplenie z izolacją ścian fundamentowych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont schodów zewnętrznych i wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Zakres prac obejmować też będzie wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Po remoncie szkoła zimą zapłaci mniej za ogrzewanie, a zdecydowanie poprawią się warunków nauki uczniów i pracy nauczycieli.

Budynek szkoły pochodzi z lat dziewięćdziesiątych i po 20 latach użytkowania widoczne są ślady zużycia materiałów elewacyjnych, braku właściwej termoizolacji, dlatego obiekt wymaga generalnych działań remontowych. Termomodernizacja, czyli dodatkowe ocieplenie budynku spowoduje, że ciepło ze szkoły nie będzie nadmiernie „uciekało”. Zakłada się, że w wyniku wszystkich zaplanowanych prac remontowych poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Polkowicach, zwiększy się ponad 60 %. Oprócz docieplenia wyremontowany zostanie także dach szkoły, kominy, okna piwnic itp.

 

Źródło: Powiat Polkowicki