Mapka-trzebcz2017a

Remont przepustu w Trzebczu

Zmiana organizacji ruchu w m. Trzebcz

Od 6 listopada (poniedziałek) Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych w Przemkowie rozpoczyna przebudowę przepustu na drodze powiatowej nr 1129D w m. Trzebcz. W związku z pracami zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu drogowego, która potrwa do maja 2018 r. Prace drogowe są wynikiem złego stanu technicznego obiektu (przepustu ceglanego o długości 9,75 m) zagrażającego bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego.

Zakres inwestycji:
• wykonanie prac rozbiórkowych istniejącej konstrukcji przepustu,
• wykonanie fundamentu pod rurę osłonową,
• montaż rury osłonowej wewnątrz istniejącego przepustu,
• wykonanie głowic i skrzydeł przepustu z koszy gabionowych wypełnionych materiałem kamiennym,
• wykonanie umocnienia cieku oraz uporządkowania i wzmocnienia skarp w obrębie wlotu i wylotu przepustu,
• wykonania nowej nawierzchni nad konstrukcją i częścią dojazdową.

Powiat polkowicki pozyskał dofinansowanie w kwocie 116.800 zł ze środków Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz dotację z Gminy Polkowice w kwocie 225.000 zł. Wykonawcą zadania jest Zakład Inżynierii Lądowo-Wodnej „JAZ” z siedzibą w Kunicach, wyłoniony w postępowaniu przetargowym. Za utrudnienia przepraszamy.

Mapka-trzebcz2017a

Źródło: Powiat Polkowicki