radiowy1

Radiowe odczyty wodomierzy

„PWK” Sp. z o.o. w Chocianowie informuje, iż od marca 2015 r. wdrożony jest nowoczesny system odczytów radiowych. Polega on na zdalnym odczytywaniu wodomierzy indywidualnych i głównych w budynkach wielolokalowych przy zastosowaniu nowoczesnych wodomierzy klasy C oraz nakładek radiowych. Obecnie z takiej metody odczytów korzysta 12 Wspólnot Mieszkaniowych w Chocianowie.
Zaletami zdalnego odczytu wodomierzy są przede wszystkim:
obniżenie różnic powstających pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych u indywidualnych odbiorców,
* wszystkie odczyty dokonywane są w tym samym czasie, odczytywacz dokonuje odczytów drogą radiową poprzez podejście do budynku bez konieczności wchodzenia do lokalu,
* odbiorcy nie mają obowiązku oczekiwania na odczytywacza w dniu odczytu,
* przestają być problemem wodomierze zainstalowane w trudno dostępnych miejscach,
* całkowicie eliminowane są faktury szacunkowe oraz korygujące,
* zastosowane wodomierze do odczytów radiowych pracują przy minimalnych przepływach, a sposób montażu wodomierza (pionowy, poziomy, skośny) nie wpływa na jego pracę.
Wobec tylu zalet zachęcamy do skorzystania z przedstawionej powyżej oferty. Wspólnoty Mieszkaniowe, które wdrożyły odczyty radiowe do minimum obniżyły straty wody w budynkach, zarówno Zarządcy jak i indywidualni odbiorcy są bardzo zadowoleni. Koszt zakupu wodomierza klasy C, dostosowanego do odczytów radiowych ponosi odbiorca, natomiast koszt nakładki radiowej ponosi „PWK” Sp. z o.o. w Chocianowie. Montaż wodomierzy i nakładek przeprowadza Przedsiębiorstwo.

radiowy

Źródło: chocianow.pl