biblioteka

Przeprowadzka gminnych bibliotek

Biblioteczną Filię dla Dzieci w Chocianowie oraz Filię w Parchowie czeka przeprowadzka. Pierwsza z bibliotek przeniesiona zostanie z ul. 3-go Maja 2 do budynku Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie. Natomiast biblioteka w Parchowie przeniesiona zostanie ze Szkoły Podstawowej do budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury.

Przeniesienie Filii dla Dzieci do budynku Gimnazjum związane jest ze wznowieniem działalności świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i dorosłych w pomieszczeniu, w którym obecnie znajduje się filia. Natomiast przeniesienie Filii w Parchowie związane jest z koniecznością opuszczenia zajmowanego lokalu, w związku z jego adaptacją na salę dydaktyczną.

Rozwiązanie zdaje się być korzystne dla obu placówek bibliotecznych, bowiem nowe pomieszczenia będą większe, co da możliwość swobodnego prowadzenia różnorodnych form pracy z czytelnikami.

W chocianowskiej bibliotece i jej filiach w Szklarach Dolnych, Trzebnicach i Parchowie oprócz możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych,proponujemy czytelnikom także dyskusje nad książką, spotkania autorskie iokolicznościowe, zajęcia literackie i plastyczne, lekcje biblioteczne oraz gry i zabawy dla dzieci-wymienia Jolanta Floryn, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie. -Przeniesienie obu filii bibliotecznych, do obszerniejszych pomieszczeń, zapewni czytelnikom wyższy komfort korzystania z placówek bibliotecznych i pozwoli na wzbogacenie oferty kulturalno- oświatowej- dodaje dyrektor.

W wiejskich filiach bibliotecznych- w Szklarach Dolnych, Trzebnicach i Parchowie zarejestrowano w 2016 roku łącznie 295 czytelników, stale korzystających z usług bibliotecznych. Odwiedzili oni placówki biblioteczne 6904 razy, wypożyczając na zewnątrz i na miejscu 3317 książek.W tym samym roku przeprowadzono tam 215 prac kulturalno- oświatowych, w których uczestniczyły 1854 osoby.

Źródło: chocianow.pl