35235743_617591521938032_4684834091776868352_o

Projekty Budżetu Obywatelskiego – Projekt nr 8.

Prezentujemy projekty Budżetu Obywatelskiego. Wszystkich pomysłodawców zapraszamy do przysyłania nam swoich projektów, które umieścimy na stronie echocianow.pl

 

Projekt nr 8 – Zielony zakątek – rynek nowym centrum spotkań, odpoczynku i relaksu dla mieszkańców miasta i gminy Chocianów.

Celem projektu jest stworzenie lepszej i przyjaznej infrastruktury dla mieszkańców miasta i gminy Chocianów. W obecnej formie rynek w Chocianowie w większości pełni tylko rolę deptaka spacerowego. Sporadycznie organizowane na jego płycie imprezy nie wypełniają roli i zadań jakie historycznie i współcześnie są stawiane przed rynkami. Obecnie wiele miast w Polsce zachęca do przebywania na rynku, stwarzając mieszkańcom sprzyjające warunki do spotkań, odpoczynku, obserwacji zdarzeń codziennych, przejrzenia informacji w telefonie, realizowania własnych potrzeb intelektualnych, bądź o ile jest to możliwe skorzystania z usług gastronomicznych. By rozpocząć zrealizować te potrzeby w  rynku w Chocianowie musi on gwarantować określone parametry: wygodne, skłaniające do siadania i komunikacji społecznej miejsca (ławki, siedziska, stoły do spożywania posiłków ,stoły do gier), zacienione, a jednocześnie zadaszone na wypadek drobnych opadów oraz dające wyraźny pretekst do zatrzymania się właśnie w tym miejscu. Takim pretekstem będą ławki przy stolikach pozwalające siedzącym prowadzić rozmowy, wygodnie czytać, nawiązywać kontakty, przeglądać w zacienionym miejscu pliki w telefonie czy grać w gry planszowe, szachy bądź warcaby korzystając z zamontowanych do tego celu stołów parkowych. Oryginalna i automatyczna kurtyna wodna zapewni ochłodę, stworzy mikroklimat oraz będzie przyjemnością dla miłośników wodnych atrakcji. Zamontowanie stojaków rowerowych i koszy na śmieci pozwoli na korzystanie ze stworzonej atrakcji nie tylko przez mieszkańców naszego miasta ale i całej gminy. Rynek po realizacji tego projektu stanie się w pełni miejskim rynkiem, co wynika głownie z tego że projekt jest adresowany do szerokiej grupy odbiorców: dzieci, młodzieży i dorosłych. Zagospodarowanie rynku stanie się miejscem integracji społeczności Chocianowa.

Proponowany jest zakup gotowej modułowej altany zgodnie z ofertą producenta. Również pozostałe wyposażenie oferowane jest przez firmę zajmująca się organizacją przestrzeni w wielu rynkach w Polsce. Coroczne wiosenne nasadzenia kwiatów w doniczkach wpisać można do obecnie obowiązującej umowy dotyczącej pielęgnacji zieleni w rynku przez firmę zewnętrzną. Zakup i montaż kurtyny wodnej również proponowany jest w firmie od wielu lat zajmującej się montażem takich urządzeń na miejskich placach i deptakach. Urządzenie do bezpłatnego WI-FI jest dostosowane do zewnętrznych warunków atmosferycznych a jego podłączanie nie wiąże się ze znacznymi kosztami. Całość projektu została zaplanowana i uzgodniona pod względem możliwości technicznych z profesjonalnymi firmami działającymi w Polsce. Idea projektu przedstawiona wielu mieszkańcom naszej gminy spotkała się z dużym zainteresowaniem i aprobatą co jest podstawą do jej realizacji. Realizacja projektu wymaga zgody konserwatora zabytków jednak jestem przekonany, że nie będzie to podstawą odrzucenia wniosku w fazie oceny merytorycznej ponieważ wiele zabytkowych rynków w Polsce posiada altany i kurtyny wodne które nie wymagają dostępu do kanalizacji. Przedstawienie projektu do głosowania przez mieszkańców z pewnością pokaże jak ważny i wartościowy jest to projekt a urzędnicy zaangażowani w proces jego realizacji zdobędą uznanie wśród mieszkańców kiedy projekt zostanie zrealizowany.

35235743_617591521938032_4684834091776868352_o

Link do głosowania -> https://chocianow.budzet-obywatelski.org/glosowanie