budżet obywatelski

Projekty Budżetu Obywatelskiego – Projekt nr 1.

Prezentujemy projekty Budżetu Obywatelskiego. Wszystkich pomysłodawców zapraszamy do przysyłania nam swoich projektów, które umieścimy na stronie echocianow.pl

Projekt nr 1 – Platforma dla niepełnosprawnych to dostęp do Urzędu Miasta i Gminy Chocianów.

Wykonany ma być zakup z montażem platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych. Zadanie to wykona firma zewnętrzna, która specjalizuje się w  montażu takich urządzeń. Firma produkuje takie platformy, serwisuje i przygotowuje projekt wykonania inwestycji. Do montażu platformy przyschodowej według prawa budowlanego nie jest potrzebne pozwolenie na budowę. Miasto powinno otrzymać na tą inwestycję pozwolenie od konserwatora zabytków. Według wytycznych firmy realizującej tego typu zadania po wcześniejszych oględzinach i konsultacji po stronie miasta będzie leżało przygotowanie drobnych prac budowlanych i doprowadzenie zasilania. Platforma poruszałaby się, wchodząc do budynku, po lewej stronie i w czasie spoczynku chowana byłaby na szczycie schodów przy drzwiach. Rozwiązanie to nie kolidowałoby z komunikacją u podnóża schodów. Inwestycja ta jest niezbędna, gdyż osób niepełnosprawnych w naszym mieście nie brakuje. Nie mają one możliwości dostania się do budynku, a powinny, gdyż są pełnoprawnymi obywatelami i mieszkańcami naszego miasta. Koszt takiej platformy jest duży, ale mieści się w kryterium budżetu na terenie miejskim. Inwestycja ta byłaby dużym ukłonem w stronę osób niepełnosprawnych, którym w naszym mieście nie jest łatwo. Bariery napotykają na każdym kroku. Więc zacznijmy tę dobrą zmianę od dostępu do Urzędu Miasta. Platforma ułatwi dostęp do urzędu wózkom inwalidzkim, osobom starszym i matkom z wózkami. Wymaga również konserwacji i serwisowania przynajmniej dwa razy w roku.

 

Link do głosowania -> https://chocianow.budzet-obywatelski.org/glosowanie