IMG_4319

Projekt Erazmus+

Pozdrowienia z Francji

Grupa młodzieży klas trzecich z technikum obsługi turystycznej i technikum mechatronicznego z Zespołu Szkół w Chocianowie, wraz z opiekunem wzięła udział w międzynarodowej wymianie kulturowo – językowej we Francji pod nazwą „True Youth Fiarytale” w ramach projektu Erasmus +.

Młodzież z różnych krajów, a co za tym idzie również różnych kultur, Rumunii, Estonii, Turcji i Polski poznawała swoje korzenie, dziedzictwo kulturowe, folklor poprzez organizacje różnego rodzaju wspólnych zajęć artystycznych.

Udział w wymianie młodzieży stworzył młodym ludziom możliwość poznania rówieśników z innego kraju, ich stylu życia, przygotował do mobilności międzynarodowej.

Niewątpliwie przyczynił się również do wzrostu pewności siebie, zwiększył swobodę komunikowania się w języku obcym. Zachęcił do podejmowania samokształcenia językowego. Podniósł pewność siebie w posługiwaniu się obcym językiem, co przełożyło się na swobodę nawiązywania kontaktów międzynarodowych.

W ramach projektu uczniowie mieli zagwarantowane zakwaterowanie, wyżywienie, a także zwrot kosztów transportu, a dodatkową atrakcją było wspólne zwiedzanie średniowiecznego miasta Metz.

Należy zaznaczyć, ze nie był to jednorazowy wyjazd, gdyż dzięki nawiązanej współpracy z jednostką przyjmującą już we wrześniu odbędzie się kolejna wymiana tym razem w Luksemburgu.

097 17837615_756551787853561_644583901_o

Źródło: Powiat Polkowicki