_DSC8739-1

Program, który zmieni oblicze Chocianowa

Kandyduję na urząd Burmistrza Chocianowa, bo tutaj mieszkam, tu wychowuje się i dorasta trójka moich wspaniałych dzieci, tu prowadzę swój biznes. Wszystkie swoje plany wiążę z Chocianowem i marzeniem moim jest by miasto to rozkwitało i rozwijało się dla dobra Nas wszystkich.

Moja wizja Chocianowa na najbliższe lata to propozycja rozwoju i nowych możliwości. Chciałbym, żeby Chocianów nie był miejscem, z którego wyjeżdża się w poszukiwaniu pracy i perspektyw. Kandydując z ramienia Prawa i Sprawiedliwości mam otwarte drzwi do wielu instytucji i przedstawicieli rządu. Wiem, gdzie szukać pomocy dla Chocianowa i jak przyspieszyć rozwój naszego miasta. Od wielu lat działam społecznie – jestem członkiem wspierającym OSP Chocianów, udzielałem często pomocy dla Caritas w Chocianowie, angażuję się w wiele działań społecznych jak np. akcja „Bezpieczne przejście”.  Wraz z radnym powiatowym Panem Henrykiem Czekajło widzieliśmy problem braku komunikacji w naszym mieście i regionie zanim stało się to „bardzo modne”, czego wyrazem były starania o uruchomienie publicznych pociągów pasażerskich na linii Chocianów-Rokitki (pismo z dnia 29 września 2017). Mój program wyborczy opiera się na wieloletnim aktywnym zaangażowaniu w życie Chocianowa i jestem przekonany, że można tutaj zrobić dużo więcej. Dość marnowania szans i stagnacji tego miasta.

Oto moje propozycje:

 1. Likwidacja problemu noszenia ciężkich tornistrów przez uczniów.
 2. Budowa dróg lokalnych – dróg osiedlowych, bezpiecznych dróg do szkoły, przebudowa skrzyżowania przy stacji benzynowej na drodze wojewódzkiej nr 331 oraz kompleksowa modernizacja tej drogi na odcinku Chocianów-Rokitki.
 3. Realizacja programu Mieszkanie Plus.
 4. Rozbudowa transportu lokalnego – przywrócenie połączeń autobusowych do naszych wsi a także miast, z którymi nie mamy połączenia.
 5. Skanalizowanie miasta i gminy. Niestety, bezpowrotnie zostały utracone milionowe dotacje przyznawane na ten cel – to zbrodnia ekonomiczna popełniona na gminie.
 6. Wydzielenie i uzbrojenie terenów pod inwestycje, aby była możliwość pozyskania nowych przedsiębiorstw dających pracę mieszkańcom i dochód gminie.
 7. Obniżenie ceny wody i ścieków –  w mojej ocenie wysoka cena służy do ratowania budżetu gminy.
 8. Rozwój turystki – poprzez stworzenie tras i atrakcji dla rowerzystów, szlaków do jazdy konnej, otwartego kąpieliska.
 9. Stworzenie przestrzeni na handel i promocję zdrowej żywności oraz zainicjowanie tradycji targowych.
 10. Inwestowanie w przyszłość dzieci – wspieranie obecnych i tworzenie dodatkowych zajęć ogólnorozwojowych.
 11. Realizacja programu Senior Plus – promocja aktywności i pomoc osobom starszym.
 12. Realizacja programu Czyste powietrze – termomodernizacja budynków, wymiana okien oraz kotłów grzewczych.
 13. Zapewnienie całodobowej opieki medycznej w Chocianowie.
 14. Gazyfikacja miasta i gminy.
 15. Modernizacja oświetlenia miejskiego.
 16. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych – likwidacja barier, zajęcia doszkalające.

Jestem otwarty na głosy mieszkańców oraz współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w naszej gminie. Któż jak nie mieszkańcy wiedzą najlepiej czego potrzebują. Nic o nas bez nas.

IMG_2487IMG_20180919_082526-1

Rozmowa z Wojewodą Dolnośląskim Panem Pawłem Hreniakiem o rozwoju Chocianowa

IMG_2492

Korespondencja w sprawie uruchomienia pociągów pasażerskich do Rokitek