Zrzut ekranu 2015-09-15 o 11.59.48

Problem komunikacji publicznej wzięty pod gminną lupę

Mamy już opracowaną koncepcję tworzenia komunikacji zbiorowej dla mieszkańców  Gminy Chocianów.  „Projekt rozwoju sieci transportu publicznego w  Gminie Chocianów”  to dokument będący materiałem wyjściowym, ustalającym możliwości organizacji transportu zbiorowego i jednocześnie pokazującym analizę stanu obecnego sieci transportu publicznego na terenie Gminy Chocianów. Większość przewozów koncentruje się na 2 ciągach komunikacyjnych, które omijają część gminy, a znaczna część kursów autobusów i busów odbywa się wyłącznie w dni robocze. W weekendy liczba kursów jest znacznie ograniczona. W koncepcji zostały zaprojektowane 3 wersje układu linii komunikacyjnych na  terenie naszej gminy.  Realizacja koncepcji i wybór wariantu układu linii będzie zależna od możliwości gminnego portfela.  Niemniej jednak komunikacja publiczna dla mieszkańców naszej gminy musi powstać, stając się jednym z priorytetowych zadań na najbliższe trzy lata. Zadanie to bowiem jest złożone pod względem organizacyjnym i administracyjnym. Jak pisze gazeta prawna „Większość przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. nr 5, poz. 13 z późn. zm.) wejdzie w życie w 2017 r. Od tego czasu jednostki samorządu terytorialnego będą odpowiedzialne za organizację publicznego transportu zbiorowego. Dlatego już teraz opracowują plany transportowe. Na ich podstawie zostanie określona sieć połączeń, na których będą realizowane przewozy o charakterze użyteczności publicznej. Tego rodzaju usługi będą świadczyli albo przewoźnicy należący do danej jednostki samorządowej, albo – w drodze zlecenia – firmy komercyjne.”  http://serwisy.gazetaprawna.pl/transport/artykuly/767379,transport-koniec-wolnego-rynku-w-przewozach.html

>>>>ZOBACZ KONCEPCJĘ<<<<

 

 

Źródło: chocianow.pl