SONY DSC

„Pride” – szkolenie na rodziców zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach prowadzi już IV edycję szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze „Pride”. To jeden z najbardziej znanych na świecie programów szkoleniowych, który powstał w USA. Program stosowany jest również w wielu krajach Europy, takich jak: kraje skandynawskie, kraje Beneluksu czy Węgry i Estonia. Szkolenie prowadzone jest przez licencjonowanych trenerów (pracowników PCPR w Polkowicach), którzy uczą przyszłych rodziców zastępczych umiejętności niezbędnych do pracy z dzieckiem osieroconym. Podczas ćwiczeń przyszli rodzice niejednokrotnie zmierzają się z własnymi emocjami oraz poznają, jakie emocje będą towarzyszyć dzieciom. Kandydaci na rodziców zastępczych odbywają również staże

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Polkowicach, gdzie podejmują się wyzwania całodobowej opieki nad niespokrewnionym dzieckiem. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Obecnie w kursie uczestniczy 9 osób (kurs jeszcze trwa). Program PRIDE powstał w Stanach Zjednoczonych we współpracy z Amerykańską Ligą Pomocy Dzieciom (CWLA) i 14 innymi instytucjami. Jest wynikiem kilkunastoletniej pracy oraz doświadczeń tysięcy amerykańskich rodzin zastępczych i adopcyjnych. W Polsce Program PRIDE pojawił się w 1999 roku. Program PRIDE jest dostosowany do potrzeb polskich rodzin i obecnie jest najbardziej popularnym programem szkoleniowym dla kandydatów w kraju. Jest również zatwierdzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Źródło: Powiat Polkowicki