3

Praktyki w Austrii dla najlepszych

W ramach współpracy polsko-austriackiej koordynowanej ze strony Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy uczniowie Technikum Obsługi Turystycznej uczestniczyli  już po raz trzeci w projekcie praktyk zawodowych pn.  „Praktyki w Austrii dla najlepszych”. Warunkiem udziału w projekcie było pozytywne przejście rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Pana Dietmara Müllera, koordynatora komórki ds. turystyki w austriackim Urzędzie Pracy AMS w Bludenz. Rozmowa ta odbywała się w języku niemieckim jak również w języku angielskim w dniu 04.11.2015r. w siedzibie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu i miała na celu zbadanie umiejętności językowych oraz zakresu wiedzy związanej z zawodem. Należy zaznaczyć, że do projektu podobnie jak to miało miejsce w ubiegłych latach, zakwalifikowali się wszyscy uczniowie biorący udział w rekrutacji, co po raz kolejny świadczy o wysokim poziomie kształcenia językowego jak i praktycznego. Uczniowie podpisali umowy praktykanckie z austriackimi pracodawcami, dzięki którym mają zapewnione miesięczne wynagrodzenie w wysokości 808€ brutto, bezpłatne zakwaterowanie oraz wyżywienie i pełne ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast samą praktykę odbędą w okresie 6 tygodni w terminie 01.02. – 13.03.2016 w regionie Vorarlberg, w Alpach austriackich.

Źródło: Powiat Polkowicki