SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Pracownia badawcza w szkole

Już w krótce powstanie kolejna pracownia w Zespole Szkół w Chocianowie. Dyrekcja szkoły i nauczyciele przedmiotów zawodowych spotkali się z przedstawicielami firmy FERRUM S.A. z Chojnowa celem omówienia warunków współpracy w ramach tworzonego stanowiska badawczego pneumatycznych układów napędowych. Badania te będą prowadzone wspólnie przez Zespół Szkół w Chocianowie i firmę Ferrum S.A. w ramach podpisanej umowy  o kształceniu dualnym i patronacie nad technikum mechatronicznym.  Podczas spotkania przedstawiciele firmy FESTO zaprezentowali ofertę pomocy dydaktycznych z badania przepływów i zabezpieczeń w układach  elektropneumatycznych. Nauczycielom zaprezentowane zostały elementy aparatury pomiarowej oraz zabezpieczającej, a także oprogramowanie specjalistyczne do wykonywania i monitorowania pomiarów wykonywanych na obiekcie.

 

Źródło: Powiat Polkowicki