zaslepka

Powiat inwestuje w placówki socjalne

Ponad 630 tys. złotych pozyskał powiat z UE na dofinansowanie projektu „Rozwój placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez przebudowę budynku przy ul. Górnej 3 w Polkowicach”. To już dwunasty projekt powiatu polkowickiego, który będzie finansowany ze środków unijnych. W sumie samorząd pozyskał z UE prawie 16 mln złotych.

Przedmiotem projektu jest przystosowanie budynku do pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w dwóch placówkach (istniejącej i tworzonej), poprzez jego przebudowę, remont i wyposażenie. Obecnie w obiekcie funkcjonuje placówka socjalizacyjno-interwencyjna „Perspektywa” (10 miejsc). Planuje się utworzenie dodatkowej, odrębnej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (10 miejsc). W placówkach będą świadczone usługi opiekuńcze, wychowawcze, terapeutyczne na rzecz dzieci, mające na celu niwelowanie skutków nagłej rozłąki dziecka z rodziną oraz otaczanie go opieką w sytuacji kryzysu-Dzięki takim działaniom polepsza się jakość opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej, a przede wszystkim zwiększa ich szanse rozwojowe i ułatwia start w dorosłe życie- podkreśla Marek Tramś starosta polkowicki.

Wartość całej inwestycji to 795 842,20 zł. Realizacja rozpocznie się w 2018 r. Wniosek złożony w ramach konkursu dla działania 6.1. „Inwestycje w infrastrukturę społeczną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Źródło: Powiat Polkowicki