11

Polsko – Niemieckie wakacje w Krainie Wrzosów i Nietoperzy

Tam, gdzie spotykają się kultury, otwierają się granice- pod takim hasłem przebiegało tegoroczne spotkanie dzieci i młodzieży w Przemkowie. Już po raz szósty, dzieci i młodzież z terenu powiatu Polkowickiego, Budziszyńskiego i  Gorlitz spotkała się w Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie, aby wspólnie  przełamać bariery językowe oraz  zwiedzić najciekawsze zakątki  okolic, gdzie przyroda w obszarze NATURA 2000 współistnieje z rozwijającym się przemysłem górniczym Zagłębia Miedziowego.

Przez dziesięć dni  koloniści uczestniczyli w różnorodnych zajęciach sportowych, wycieczkach po regionie, zabawach integracyjnych oraz animacjach językowych, poznawali się jako grupa i indywidualnie. Uczestnicy pracowali w grupach bilateralnych próbując porozumieć się oraz zrealizować zadania. -Program zawierał wiele aktywności, wymagających od uczestników otwartości na innych ludzi oraz umiejętności pracy w grupach. Bardzo pomocnymi okazały się słowniczki „Versuch’s auf Polnisch” oraz „Spróbuj po niemiecku”, które każdorazowo otrzymujemy od Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży-podkreśla Monika Urbaniak -Halla dyrektor DWDz.  i dodaje – Na zakończenie pobytu zostało odsłonięte graffiti wykonane przez uczestników kolonii, które zostanie wykorzystane do opracowania kalendarza jubileuszowego 25-letniej działalności Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Jak podkreślają organizatorzy główny cel spotkania, to poznanie się jako dwa narody, przełamanie barier, budowanie relacji opartych na wzajemnej akceptacji i zrozumieniu. Przez 10 dni uczestnicy wzajemnie się uczyli i bawili, porozumiewali po polsku i niemiecku, wspólnie rozwiązywali powstałe napięcia, a czasami konflikty, przy czym przekonali się, że najważniejsza jest komunikacja i otwartość na drugiego człowieka. Ważne  elementy programu to wiedza z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej oraz kulturowo-historyczna i obyczajowa – zgodnie z przysłowiem „ Co kraj, to obyczaj”.

Program spotkania  dofinansowany został przez powiat polkowicki, Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży, fundację Vita regionem i gminę Chocianów.

14 15

Źródło: Powiat Polkowicki