IMG_1447

Podsumowanie projektu

65 nowotworów w tym zdiagnozowano 60 guzów w obrębie płuca, wykryto również- 467 schorzeń kardiologicznych,  472 przypadki  przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, 25 przypadków przepukliny ( 2 brzuszne,23 rozworu przełykowego), torbiele wątroby, torbiele nerki i inne. To wynik zakończonego przez Powiat Polkowicki  projektu ”Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomową edukację zdrowotną w powiecie polkowickim” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa w p 3 007 157,00 zł. W ramach projektu realizowano działania profilaktyczne oraz informacyjno-edukacyjne, skierowane do dzieci i młodzieży, a także przeprowadzono badania specjalistyczne u osób powyżej 50 roku życia. W sumie  przebadano 5050 osób, z porad sciringowych skorzystało 3029 osób, z porad w mobilnych punktach medycznych skorzystało 2021 osób, z porad specjalistycznych  1440 osób.  Badaniami profilaktycznymi objęto ok. 30 tys. osób mieszkańców powiatu. Niezwykle  istotną częścią projektu były działania edukacyjne prowadzone w szkołach na terenie całego powiatu. Opieka nad pacjentami z chorobą nowotworową będzie kontynuowana w  Centrum Zdrowia Płuc działającym  w  ramach Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych dzięki środkom finansowym  powiatu i gminy Polkowice-podsumował Marek Tramś starosta polkowicki. 1

Źródło: Powiat Polkowicki