dyplom

Podsumowanie projektu pn. „Zaśpiewaj z ECHEM i wspieraj lokalny folklor”

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie zaprezentowała efekty warsztatów muzyczno-plastyczno-literackich „Zaśpiewaj z ECHEM i wspieraj lokalny folklor”. Przez blisko pół roku chocianowscy gimnazjaliści spotykali się w Bibliotece z członkami lokalnego zespołu folklorystycznego ECHO, aby z pomocą bibliotekarek poznawać i w oryginalnej formie dokumentować, jego działalność i osiągnięcia. Wspólne twórcze działania zaowocowały powstaniem kalendarium historii ECHA 1984-2015, dwóch map tras koncertowych – dolnośląskiej i europejskiej, zbiorowego portretu ECHA na pięciolinii, śpiewnika ulubionych piosenek, graficznej struktury repertuaru, fotograficznej mozaiki ponad trzydziestoletniej tradycji śpiewaczej i odwzorowaniem folkowego stroju.
Wszystko to można było obejrzeć w Chocianowskim Ośrodku Kultury, który użyczył gościnnych pomieszczeń dla finałowej prezentacji i koncertu. Twórcza praca młodzieży została nagrodzona książkowymi upominkami, a koncertowe popisy ECHA zasłużonymi brawami. Projekt zrealizowano w ramach konkursu grantowego „Tu mieszkam tu zmieniam” Fundacji Banku Zachodniego WBK, którego laureatką jest Biblioteka. Środki finansowe pozyskane w projekcie pozwoliły również na zakup sprzętu- mobilnej ścianki prezentacyjnej, szeroko szufladowych szafek i laminarki, które służyć będą eksponowaniu, przechowywaniu i zabezpieczaniu Dokumentów Życia Społecznego gromadzonych w Bibliotece.
1 2 3 4
Źródło: chocianow.pl