Zrzut ekranu 2015-09-15 o 11.59.48

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Chocianów w lutym 2017 będą doręczać decyzje wymiarowe na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny osób fizycznych na 2017rok. Część decyzji dystrybuować będzie także Poczta Polska.

 

Wszelkie informacje dotyczące wymiaru podatków od osób fizycznych na rok 2017 można uzyskać dzwoniąc pod numer:

(76) 818 51 38, (wew. 123, 1231, 1232 lub 1171)
(76) 818 5020 (wew. 123, 1231, 1232 lub 1171)

Terminy płatności podatku:
·  I rata do 15 marca każdego roku podatkowego,
·  II rata do 15 maja każdego roku podatkowego,
·  III rata do 15 września każdego roku podatkowego,
·  IV rata do 15 listopada każdego roku podatkowego.
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek od środków transportowych:
Przypominamy również o obowiązku złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 do 15 lutego 2017.
Terminy płatności podatku od środków transportowych:
·do 15 lutego pierwsza rata,
·do 15 września druga rata.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych:
Osoby prawne mają obowiązek złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 do 31 stycznia 2017 roku.
Terminy płatności (zobowiązanie płatne jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego):
·za styczeń do 31 stycznia,
·za pozostałe miesiące do 15 dnia każdego miesiąca.

Obowiązujące uchwały w sprawie stawek podatkowych oraz formularze informacji i deklaracji udostępnione są w Biuletynie Informacji Publicznej: http://chocianow.bip.pbox.pl/public/?id=63605 /

Źródło: chocianow.pl