trzebnice

Pionierzy w ekologii z Gminy Chocianów

Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Trzebnicach znalazła się w gronie dolnośląskich szkół, którym nadano Certyfikat Szkoły Promującej Ekorozwój za systematyczne inicjatywy pro środowiskowe podejmowane w ramach sieci DSSPE.

To już VI edycja Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Ekorozwój „Ziemia dla Wszystkich”, w której udział wzięły szkoły z województwa dolnośląskiego. Podczas uroczystej gali podsumowującej projekt, rozdano wyróżnienia i certyfikaty w ramach Dolnośląskiego Forum Edukacji Ekologicznej. W gali uczestniczyli przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Urzędu Miejskiego Wrocławia, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
To już kolejne, tak ważne wyróżnienie szkoły w Trzebnicach w realizacji zadań i działań proekologicznych.

W 2015 roku, na podsumowanie V edycji, szkoła otrzymała wyróżnienie za realizowany projekt edukacyjny „Moja Ziemia – mój dom”, a w tym roku nadano już szkole certyfikat.

Warto wspomnieć, że w trzebnickiej podstawówce podejmowanych jest szereg inicjatyw pro środowiskowych i z pewnością placówka zasłużyła na takie wyróżnienie w skali województwa. W minionym roku szkolnym zajęła I i II miejsce w powiecie w konkursach ekologicznych organizowanych przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego.

Źródło: chocianow.pl