Powiatowy Konkurs Poezji Patriotycznej

Pieśni patriotyczne w Jędrzychowie

Tradycją Szkoły Podstawowej w Jędrzychowie jest organizowanie Powiatowego Konkursu Pieśni Patriotycznej. Już po raz dziesiąty 10 listopada młodzi wykonawcy rywalizować będą w Jędrzychowie, śpiewając bardziej i mniej znane, ale jakże wzruszające i przejmujące pieśni patriotyczne. Honory Patronat nad Konkursem przyjął Starosta Polkowicki Marek Tramś.

 

Konkurs swoim zasięgiem obejmuje szkoły podstawowe z terenu Powiatu Polkowickiego z wyłączeniem szkół muzycznych. Komisja konkursowa oceniając występy będzie brała pod uwagę: dobór repertuaru, wartości artystyczne, interpretacje i ogólny wyraz artystyczny. Nagrody dla laureatów ufundował Powiat Polkowicki. Uczestnicy będą konkurować w dwóch kategoriach: soliści i zespoły lub chóry do 15 osób. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na: X Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej w Jędrzychowie, 9 listopada br. godz. 9 00 Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie, sala gimnastyczna.

 

Źródło: Powiat Polkowicki