chocianow

Pierwszy taki przegląd w gminie

Do 3 września można zgłaszać się do Przeglądu Piosenki „Z nutką przez świat”. Muzyczne wydarzenie odbędzie się pod patronatem Franciszka Skibickiego, Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów.

W przeglądzie piosenki udział wziąć mogą soliści reprezentujący przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, parafie, ośrodki kultury oraz inne instytucje. Każdy uczestnik może wykonać w sumie 2 utwory muzyczne, pod warunkiem, że nie przekroczą one 10 minut.

-Jury zwróci uwagę na dobór repertuaru, intonację, dykcję, poziom wykonania, wizerunek sceniczny oraz tzw. ogólny wyraz artystyczny- wymienia Jarosław Polański, prezes Fundacji „Nutka”, która jest inicjatorem wydarzenia. –Wśród mieszkańców gminy Chocianów mamy sporo muzycznych talentów. Mam nadzieję, że tym samym ożywimy naszą społeczność, choć do samego występu zapraszamy także solistów z innych gmin- dodaje prezes.

W trakcie występu można korzystać z podkładów muzycznych, ale mile widziane będą także „żywe” instrumenty.

Aby potwierdzić przyjęcie zaproszenia do udziału w przeglądzie, należy przesłać kartę zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 3 września 2017 roku pod adres:
,, Z NUTKĄ PRZEZ ŚWIAT’’
Chocianowski Ośrodek Kultury
Ul. Kościuszki 5
59-140 Chocianów
e-mail ; chok5@wp.pl
lub
,, Z NUTKĄ PRZEZ ŚWIAT’’
Fundacja ,,Nutka”
ul. Witolda Pileckiego 25
59-140 Chocianów
e-mail: fundacjanutka@wp.pl

Kartę zgłoszenia można pobrać na stronie internetowej www.chok.pl lub osobiście
w siedzibie Chocianowskiego Ośrodka Kultury.

Źródło: chocianow.pl